antep ağzı

yürek birliği, güç birliği yapılarak kurtarılan toprağın ağzıdır.
şehidin son duasındaki ruhani ahenk; gazinin gözündeki yaş, içindeki feryattır.
analarımızın tutmayan baddaalarındaki tatlılığın " dıbık dıbık"lığıdır.
sözün özü möbarek şehrin "ağız birliği"dir.