antebin globalleşmesi

sohakta geziyken sınır gapısının açılmasının etkisiynen suriyelilerin, ünverstelerimizin etgin olmasıynan zencilerin, çekik gözlü soydaşlarımızın, sanayinin ve turizmin etgisiynen de denişik ülkelerden bi naal yabancının görülmeye başlamasıynan ortaya çıhan durumdur.