antebin gız isteme görenekleri

(gbkz) antebin gız isteme görenekleri) veyakut antebin gız isteme adetleri'nde birçok esgi ve yeni usul ve adet vardır.
şindilerde olmazsa olmaz ritüellerden birisi gondol'dur.
gondolsuz gedilmiyen gız evlerinde, artık dünürçüye gız vermiylermiş...

(bkz: teşekkür bilenziği)
(bkz: nişan ardı)
(bkz: dünürçü)