antebin daşına torpana gurban olam

hele hele bu hanee, antep dışına çıhıp dönenler şeer gösderene geldikleri vahıt sööleller. tam gendi olur o vahıt.