altalamak

ia yenmek (hastalık ve güreş)
üstün gelmek... üstüne çıkmak... galebe çelmek...