alleflenmek

(bkz: hallefe gelmek)

oyuna gelmek... soyulmak... dolandırılmak... çarpılmak...
diger anlamda ise; elenmek veya seçöilmektir.