allahını seven sahaya çekirdek kabuğu atmasın

since halı sahanın 2 numaralı sahasının tel duvarında yazan veciz söz..