ali oglum nerdesin

ali oğlum nerdesin?

ilkokulda oynardık sınıfca.. iki kişi önce çem çöm çömelek sonra da anya manya aktiviteleriyle ebe olarak seçilir.. kalanlar bir daire oluşturacak şekilde çömelirler.. iki ebenin gözleri bağlanır; ebelerden birisi oyunda adı geçen ali'dir diğeri de ali'nin babasıdır..

alinin eline orta büyüklükte iki taş verilir ve oyun başlar..

baba her " ali oğlum nerdesin?" diye sorduğunda ali de elindeki taşları birbirine vurarak babasına ses verir.. babanın da amacı bu sesi takip ederek ali'yi yakalamaya çalışmaktır..

oyun bundan ibarettir..

daireyi oluşturan çocuklar aliyle babasını izlerken gülmekten ölürler..

(bkz: antep oyunları)