alacaci mekigi kimi gedip gedip gelmek

ordan oraya koşturan, sürekli telaşlı ve hareket halindeki insanlar için için kullanılır.

-bu uşak heç yoğrulma bilmey bacım kele, sabahdan aaşamaça alacacı mekiği kimi gedip gedip geliy..