alac

her türlü ilaç.


baş alacı
argı alacı
çamaşır alacı
mekine alaca
guş alacı
tavık alaca
zoba alacı
gripin alacı
optalidon alacı
mayasıl alacı
göz alacı
göt alacı
yaan alacı
sırt alacı
temizlik alacı
mintak alacı
tursin alacı,
turşu alacı,
küfde alacı,
kemmun alacı,
surfa alacı,
tuvalet alacı,
lavabo alacı,
basdığ alacı,
gıyma alacı,
dişargısı alacı,
takda alacı,
yapışğan alacı,
uhu alacı,
404 alacı,
goltuk alacı,
fısdık alacı,
fısdıksahızı alacı.
dut alacı,
gut alacı
gıymık alacı
tutuşduruk alacı.
gırmızıbiber alacı...


çoğaltmak mümkün.
antepli için bi işe yarayan ama ne oldoo bilinmeyen çoğu şey alaçdır.