aklı yetmek

ia. birşeyi anlıyabilme yeteneği, anlamak

#sening phpiye aglın yetmez
+ yogeerif
çocukların haber annama yaşının gelmiş olması.

--aklı yeteeer! neen yetmezmiş! haber anley artı.