akıllı gavsaklar

meremde pek ahıllı delller. gandırıklar bizim fatmayı.
akıllı mı tövbe de hele bu kavşakta agıl ne geziy