ahıtma

atın alnından burnuna doğru uzanan beyaz nişan.

kaynak: gaziantep ağzı, ömer asım aksoy.