ahırlamak

at, uzun zaman ahırdan çıkarılmaması yüzünden huysuzluk ve haşarılık etmek.

kaynak: gaziantep ağzı, ömer asım aksoy.