ağzınca vermek

ağzınca vemek: karşısındakinin istediği gibi konuşmak...
"anam fattum bacıda ahıl yokkine.karşısına otur ağzınca ver,canını al. eyleki uymaca akıllı.