agdarmak

ia boşaltmak, dökmek

+hele şoordan simidi getir de tepsiye agdar acı... agdar agdar agdar... temam yeter... la yeter yeteer!

edit: istanbul ağzındaki "aktarmak" fiiliyle anlam olarak benzeşir fakat tamamen aynı değildir*