adamcil

1)ınsana alışmış olan, insandan ürkmeyen (hayvan).
2) ınsana saldıran(hayvan)*.
--------------
kaynak: gaziantep ağzı, ömer asım aksoy
özellikle hayvanlar için kullanılan bi deyim

-la mamed, şu senin it var ya eyice adamcıl oluk. kimsiye havlamıy, gelenin gedenin altına yatıy, oyun isdey. bırak la bunu getsin.