acından garnı gurlar başında nergis parlar

"ağlama nergis güller geliy!"
ia ayranı yok içmeye atlan gider s.çmaya.
bu anteblilerin herhalde en mümeyyiz vasıflarından birisi...

- sağdan get yavaş yavaş para yideemiz belli ossun..!
- he olum, acından garnı gurular, başında nergis parılar..!
ia ayranı yok içmeye tahtıravanla gider sıçmaya.