aci sen bilecen ol da biz ilkokul mezunu cemalaga galak

ukalalık veya küstahlık karşısında söylenen bir deyim olup esasında karşıdakini örtülü ödenekten küçümsemek niyetli söylenir.
cümle evvela "ey aağam" diye başlar..
senin ilmin varsa, bizimde iki üç bayram fazla görmüşlöömüz var.