aci olum navar bizi de denize eled

-alıntıdır-

aci olum na var bızı de denıze eled

bıldır almanya?dan izine geldeemde mersin?e denize gedek dediydim. anam da ?acı olum na var denize bizi de eled? didi. deyken bacım da,
?gardaşım eer sizi irahetsiz etmezsek acı bizi de denize eledin mi? uşaklar daa heç görmediler. denizi yeen merak ediyler? didi.
ben de alaman avradım monika?yı da alıp, mersin?e denize getdik. minübüsden geldeem uçun denize getdeemizi duyan gelikdi. dedemnen, nenem bileme vardı. allah?dan avradım alamandı da usulumuzu bilmeydi. beçare ?bu türkler de denize beyle gediliy zaar? dediydi. halbuki ben bi türk gızıynan evlenmiş ossaydım, gatiyen anamdan, bobamı denize eledmemize gayil olmazdı. zatı ben de bundarı düşünerekden, bi de işçi olmayı düşünerekdenbu anlaşmalı evliliği yapmışdım.
o zamanın behrinde ellibin mark ödediydim a bu monika garısına.. sona bi bakdım ki, avrat üstüme yeen düşüy, ayaklarımı bileme yuy. a şeyle devamlı gözünü gözümden ırmeydi. üsdüme yeen titreydi. hele o bozuk türkçesiynen ba ?mamdeli mamdeli? dimez mi, bayılıydım dorgusu.. ben de gendini nikahladım, şindi monika oldu müşide.. avradım deye söylemeym a şeyle bi akrebem irmendi, ağızları açık galdı bunun gözelliği garşısında. sarı sarı saçlar, mavış mavış gözler, pendir kimin elleri, golları, birez çilli yüzüynen, akrebelerimizin gözdesi oldu. alamanya?dan geldeemizi duyan eline bi çüt havlu alıp geliydi. asas maksadları monika?yı yanı yeni adıynan müşide?yi görmekdi. monika?da gendini oralıkda tembihlediğim kimi geleni eline bi alaman çukulatası, bi tene şampuan, bi de grem verip savuşdurıydı. sonada ondar gapıdan cıhar çıkmaz yarım yammalak türkçesiynen ?nasıl acaba benim koca akraba var benden memnun klamak? deydi. ben de ?memnun galmakda hanek mi gız, ben senin allah?ına gurban oluym, amma bu kem gözlüler seni gözleriynen çatladırlar mı ola deye de yeen mara ediym? deydim. o da baa ?yok sen üzülmek benim koca ben çok iyi nazar yok. ben inanmamak yok öyle şeyler? deydi. la yorum bu gavırlar da gavır kimin adam ha öle goley goley bi şeye inanmeylardı.
derken biz dofnan o gece bize en yakın denize mersin?e dorgu yola çıkdık. zılgıtları çala çala, yahları basa basa, güle oynuya erdemli?ye geldik. oradan gözel bi pansiyon kiraladık. bu arada da alaman doyçe marklarım gar kimin eriydi. şeyle göz ucuynan bahıydım da enişdelerimin elleri ceplerine getmeydi. sahı adamların sahosunun ceplerine birer akrep park edikti. bacılarım hemene eşyaları tertiplediler. üstlerini deniştiler. ınö bi de bahtımkine benim alaman avrad monika her yanı ilik kimin bikinisini geymiş gırıta gırıta geliy. üstüne nasıl atılmamnan gendini odamıza sokmam bir oldu. tabii avrad neye uğradığına şaşırdı. ?oh mein got. was ist den los mein koca? dedi. yanı aman allah?ım neler oluy kocacığım dedi. ben de ?daa baa mı soruysun sursat. seni gardaşlarımın, enişdelerimin yanına bu gılıkda mı çıkarıcıydım? ? deyinçi o da ?sen beni var çok kıskanmak, ben seni çok iyi anlamak, sen söyle o zaman ben neler yapmak? dedi. ben de lahavle çekerekden ?get de üstüne bir şort filan gey dedim?
neyse haneği uzatmeym deniz kenarına ikimiz en sona getdik. la yorum oralıkda bi baktımkine nenem denizin kenarına zubunuynan, tumanıynan, dülbentyinen oturmuş eline de esgi zemandan galma içi balıklı bi hamam tası almış, tası doldury dolduruy başından aşağı döküy allah keremine bin şükür deyip sahı gırhını çıharıy. az ötede de dedemi kuma gömmüşler o da sıcaktan eyicene balcan kimin morarmışdı. birden bobama gözüm dahılmıştı. o da çekmiş peygamber tumanını üstüne utana sıhıla geliydi. deyken bacılarıma bakdım ki, beçareler zubunlarıynan denize giriylerdi. keçiklerini de gurmayı da ehmal etmemişlerdi. zavallı bacılarımdan sona gözlerim enişdelerimi aradı. gözlerim buldu da bacılarım bu manzaraları görmeseler daha eyi olur deydim. herifçi oolları guma yatmışlar, elin mayolu avradlarını seyrediylerdi gara bıyıklarını bura bura. bi gözleri de bacılarımdaydı. yahalanmamak uçun ikide bir ondara uzakdan el ediylerdi.
bizim monika?ysa gıyıdan baya bi uzahlaşmışdı. avrad deel sahı bir ferişdah. yüzmenin her türlüsünü biliy mi biliy. gulaç atıy, sırt üstü yüzüy, ben de yüzme bilmeym, onun getdiği yerlere de gedemeym. anca omzuma kader gelen suya girebiliym. suyun içinde hödük kimin duruym. bacımın uşakları, nerden ahıl ediklerse araba lasdiğine dutuna dutuna gender gendere yüzmiye çalışıylardı.
tarpadanak iki bacımın da dartılana dartılana sudan çıkdıklarını gördüm. ıkisi de aynı bo derek kimin geliylerdi. zubunları üstlerine yapışmışdı. gocaları olacak herifler başka avradları kesmeden gendi avradlarından haberleri bileme yokdu. bacılarımı eyle bo derek kimin her bi yanları çıkık görünce bi bağırdım ?tumun gız tumun suyun içine? dedim. ondar da ?lan ağam tumameyk, zubunumuz şişiy? diye baa garşılık verdiler. ben de ?zubununuza da, tumanınınıza da, geri galanınıza da? suç siznen denize gelende? dedim. hepsine de ultumatom verdim ?herkeş hazırlansın, antebe hemen geri dönücük? dedim. la yorum en başda dedemnen nenem ikisi de yetmişlik bi ayakları çukurda gannı kimin yalvarmaya başladılar ?mamdeli olum allah?ın seversen bizi hemen eletme. bak ne gözel denizin kenarında oturup tasdan su alıp dökünüyk. ömrümüzde heç beyle keyf görmedik? dediler. sona da bacılarım ?aman ağam sen heç ökelenme biz de gece bi yarısı gelirik. kimsede bizi görmez? dediler.
getme lafını duyunçu enişdelerimin benizleri atdı. sahı hevesleri gursaklarında galdıydı.
gelelim bizim müşide?ye yani benim alaman avradım monika?ya. o da buraları eyle bir sevmiş bir sevmiş ki, ?sen gitmek var neden erken? ben çok üzülmek, bunu anlamamak, böyle. sen ne yapmak istemek? deyinçe ?temam temam? dedim.
la yorum sahı bunun alayı ağız birliği ediklerdi. gedek deym getmeyler. ambel beter beni çatlatmış kimin herkeş ayni hareketlerine devam ediy. denizden pansiyona geldik. millet pansiyon banyosunda ailecek çimdi çimdi çıkdılardı. biz banyodan çıhanaadek böyük bacım hemen bi leen dolusu malhıtalı küfteyi yoğurmuş, güçcük bacım da bunun yanına eyi bi sulu selli salata edikti. keften yedik. sona da herkeş bulduğu yere kepir hış düştü yattılardı.
bizim monika?dan gayri yeen yanan olmayıkdı. alaman gadını ya güneş yağını filan unutmayıkdı. yeen tertipli bi arvatdı. sona benim memleketime ilk defa geliydi. amma yeen seviydi buraları. dayım deydi ki, ?mamdeli ben var burayı çok sevmek. hiç istemiyor almanya?ya dönmek? ben de ?işine bak gız haneği az et. ben oralığa para gazanmıya gettim. para olmasın da bak hele sen bile yüzüme dönüp bakmazsın? dedimdi.
la yorum sahı bu bizim monika burada böyüyük kimin ne yimek yapsalar yalayıp yutuy, aaşam da ateşi mangalda gayipde balcan kebabını yapılacağını duyunçu aynen uşaklar kimin seviniydi. ?ben çok sevmek o dediğiniz balcan yemek? deydi. aaşam olunçu yimemizi yidik. denizin gıyısına oturmaya getdiydik. oarlığa nenemi dedemi de elettik. bıraksak gene taslanan suları alıp alıp başlarına dökücülerdi. beylekine buraları yeen sevdilerdi. hele yanımızdan bikinili avradlar geçmez mi, nenem hemene ?allah?ım senden gorkmıyan kafir? deydi. denizin gıyısında birez çekirdek dişledikten sona uykumuz geldi. galktık pansiyona geldik. sona benim alaman avrad gendi gendine bi alaman nesgayfesi yaptı. ıki böyyük bardak içti, ondan kerli de hepiciğimiz sabeheçe daş kimin uyuduk. bu uyhu bize aşdan epmekden daha datlı geldi.
neyse sabeh oldu bakdımkine gene benim alaman avrad monika müşide iki dirhem bir çekirdek boyanmış süslenmiş benşm yüzümü gözümü yalıy..
enişdelerim de avradımın ba beyle yeen eyi davrandığını görünçü hasıtlıklarından çatlıylardı? çünküm genderin avradları yanı benim bacılarım heriflerini çemkirip atyıdılar? heç eyi davranmıylardı.. ne diyek yorum bacılarım da beyle etmeseler eyi olur.. amma zar bi bildikleri vardır.
sona güle oynıya birez safralandık gene denize geldik, gaça gaça denizin içine tumduk, tumduk çıkdık ara sıra azımıza bunumuza duzlu su gaçıydı amma hesaba almıydık. gene benim alaman avrad denize açılıkdı gel diye ba el ediydi amma yağma mı vardıkine ben gedebilmem. su beni boyladı kimin hemene ahlım kahıydı, bizimkiler de birbirlerini, avradlarını suya tumdurup, tumdurup çıhardıydılar.
güle oynıya bi hafde denizde galdık, a şeyle gelmeyi canımız istemeydi? bacılarım zatı garadı, eycene mazırık kimin oldular. benim monika yanı müşide lale kimin gızardı. orada beni gameeriya çekdi. alamanyadaki gaynanamgile gösdericiymiş.. ben de gendim gafa gamerama yazdım. a şimdi de sizlerle o hatirelerimi paylaşıym.

gülay oğuztürk

izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort