acı acıya su sancıya

bir çeşit zehir-panzehir ilişkisi.

acı bir gıdanın verdiği tahribatın başka bir acı gıdayla giderilebileceğine işaret eden bir önerme.