aac

ağaç.
--------------
kaynak: gaziantep ağzı, ömer asım aksoy
'sucuk dalı' adını alan, ipliklere saplanmış fıstık, ceviz dizilerinden 10-12 tanesinin aralıklı olarak bağlandığı bir metreye yakın uzunluktaki ağaç ve bu takımı saymakta birim olarak kullanılan kelime.
örn: sucuk ağacına kaçar dal sucuk bağlayacaksın? kaç ağaç sucuğun var?
------------
kaynak: gaziantep ağzı, ömer asım aksoy