Şeert Ol

türkiyede en mutsuz iller arasına giren gaziantep

  1. 6
    kime göre?, neye göre?, hangi zamanda?, hangi yaş grubuna?, toplumda hangi meslek grubuna?, hangi mahallelerine?, hangi ilçeye?, hangi mevsime göre... kişideki mutluluk kavramı görecelidir. bir anı bir anını tutmaz. tabi bu anteplinin mutlu olduğu anlamına da gelmez.

    yaşanabilme açısından bir şehir değerlendirilebilir ama: güvenlik, altyapı, işsizlik, iç göç, toplumun isteklerine göre belediye icraatı, trafik, ulaşım, pahalılık, eğitim gibi kriterlerlerin standartların altına düşmesi insanları mutsuz etmeye yeter. eğer bu kriterler baz alınıp ahali kendini mutsuz hissediyorsa sonuna kadar haklıdırlar.
    #74483 allayirakeyliye | 6 yıl önce
     
  2. aleyını gösder