Şeert Ol

kaynana gelin kavgasi

 1. 1
  kaynana- gelin kavgası
  ----kele hadduç bacı, nerdensing héç görükméysing?
  ----aman bacım, başıma gelen bişmiş tav'ıın başına gelmey.sening habering yog.
  ----ne var?
  ----bizim gelinnen, anasıynan ne dö'öşler galdırıyk!
  ----niye?
  ----niye mi , héç sorma bacım. gözlerine ali mili çekilesice bizim gelini bilirsin: çadır gazzıı'na ben'gzer. çöp kimi hıra
  v'ahv'ah yüzlü, tıs gabiye kimi, kirtik gader yüzü var, cırteynanıng biri...namıssızlı'ından yüzü halik gader galdı.içinde
  gurt gaynéy.çenesi çekilesicening durmadan çenesi işler.onu neynemeliydi amma néyse ney oldu.eşşe'e ölür/">yüzüne bahanıng
  eşşe'e ölür
  .ahılsız başlarım, nasıl oldu da bu çadır bocusuna düşdüm?sebebining yoluna gele.gözüme şamşırak göründü,
  bézeneklerim b'aalandı.beni yahnıya dorgamışlar h'aberim olmamış.' ah bu gelining elinden, 'ah bu yirik anasınıng elinden.
  ''yirik burnum şap burnum gel küfdemi gap burnum.'' evvel gün ne saçımı godu,ne pürçemi godu bu gelin olacak damarı gırık.
  ırafa filcan gomuş içine mercan gomuş gaynanasınıg adını guyruklu sıçan gomuş...gudurmuş anam gudurmuş.gudurmuşa
  dafar olmazmış.ilé'me bargıma tahteddi.*'' bir sabır iki sabır üçüncüsünde vur yatır. '' hartik senin kirtik benim. ''her işime
  garışıy.ya orusbu cirteyna, e'er bende seni avrat edersem alem bang'a hadduç demesing.bahalım halbır sudan ne getirir.
  gudumu guruyasıca geldi geleli heytipimizi kesdi, gan alacak damarımızı gomadı.her dayım istede'e olmalı.ille ba'a
  alafranga çente,fingili fistan zubun..neçiye olursa olsung, ille n'ahışlı gondura almalıymış.bende '' ehvenini alak, siyah
  ossung, babeyng başına mı kahallar,balcan aşına yoort dökmüş kimi benekli, yü'sek ökçeli gondurey neynemeli,
  bize yahışmaz yavrım.'' dédi. haber annadamadım. ha'ra getsem vérméyler.benim delahim yog vesselam.iz olur tomusda suya çimsem palta kesmez buz olur/">daşa bassam
  iz olur tomusda suya çimsem palta kesmez buz olur
  . öteen: '' gız dedim kak bi yimek bişir aşam oluy.'' dédim.
  kakmadı.elimi golumu çemledim. çepicek ya'lı yüzlü bi mecimekli bişirdim.zıldır zıldır elin artığı..deyken ocaklığ'a
  geldi. ''neen sening gazanıngnan bişirmeyng de benimkiynen bişiring ?'' dédé kimi cinim depeme çıktı.'' mal teşt dibi hacat/">dilençiye gap saçaa
  mal teşt dibi hacat
  " ''ala gazanı'ı !'' dedim. ''gır gır da bilmem nerenge sok'' dedim.gazanını boşattım, şorıya attım.ben
  onun gazanını neniyece'em ille, benimki böök gurban olduo'om ; onunhu çevicek. zatı nader aş bişirece'em: bi o
  bi ben...hemin bu namıssızlı'ı étti, hemin de zehir zahnebit olasıca, içini dışını boyuyasıca oturdu hafil hafil zohumlamıya
  başladı.deyken çat çat gapı dö'öldü.kahıp gapıyı ben mi açmalıym yosa gendi mi?götünü yerden gımıldatmadı.ne desem
  faydası yok,suya cızzık cızmış kimi.neysé gapıy açtım, bakdım kine gelinin anası.bi ayya'a bizden çıkmaz.
  küp uçuran caazining biri.fitne ficir gızı benden dert yanmış,anasınıg garnını şişirmiş."ba'a gaynanam dat dışlık vérméy"
  demiş.hey şarmıta , gızıl tavada bişesice de başında gızdırma çırası yanasıca ! ben sa'a nişledim ? dikdim, sırta verdim
  ,bişirdim , urga'a godum.evimize sen geleli üç sene oldu, da elini sookdan sıc'aa vurmadıng. almaz oléydım da ,
  yanın yanın aléydım.kenna yetim dedik.elimize avcımıza sıgar dedik.démémişik ki anası olacak yeddi denizin dışarı
  attı'ı yirik urhuya da evimize ortak oalcak.da'a ayağını bartışdan içeri atar atmaz, yüzüme top kimi atıldı.marazı maddası
  gelesice hıra hırtlak ne yüzümü godu işemedik ne ağzımı godu sıçmadık...ulum ulum ulasıca da lep lep dökülesiceyırtlaz urhuya..." aşam ohtu aa'zı topla! " démiye galmadı üstüme gıcıléyp gelmesing mi? ben de ona aazıma geleni
  söledim, yüremi soottum.gel ki saç goymadı yalloz minafık.amma benim de gözüm gızdı. "öldüm,öldüm gorharım,
  öldüm neden gorharım ?" bende onung hırtla'andan duttum.gızı şarmıta " aman ! müsürman yok mu anamı öldürüy !"
  déy ba'ardı. o zaman'ader azınıng üstüne bi sumsuk éndirdim.curhadak devrildi.ölür de iti başıma adam sayarlar déy
  çok gorktum ille pisik kimi yeddi canı var onung.dirildi kakdı.amma bende de adamlıkdan ilaha galmadı.o günden
  belli ingezingez geziym.allah kimsey gendini bilmeze düşürmesin.hele bizim olan asgerden gessing o geline
  ne yapaca'amı ben bilirim.
  allah vere de yavrımı görmeden ölmiyem. gırk güne gader ölürsem benim gannım bunnar.sa'ada vessiyet: yavrıma h'akiye
  etmelising.mabalım günahım boynuna.başını argıttım.acı sabah bize gel de iki hanek edek, eymi zeynep bacı ! ölümü
  göresin gelmezseng. *
  (bkz: advanced seviye gaziantep ağzı)
  #33972 allayirakeyliye | 8 yıl önce
   
 2. aleyını gösder