yavan gaçmak

yapılan işin pek uygun olmaması durumunu ifade eden hanek.

-yav mamdeliye ireli geri gonuşdum, haneem birez yavan gaçdı amma, neyse.