ya bi olur

yabiyolur

arasında uçurum olan iki seçenek arasına konan bir tür bağlaç. (ya-ya da) gibi.

- gızı isdedigamma bizi gareyıglar mı needigler..meram arvadıng yüzü cip şeyle şey deeldi..dur bahıym..ya bi y olur* teziye verilleer ya biyolur bi mahana şeydeller..