tutargası tutmak

ia: olumsuz alışkanlıkları nüksetmek.

-gene nooluk bizim gıza, iş güç tutmey tutargasımı tutuk needik?

insan dışındaki varlıklar içinde kullanılır.

-bu motor gene teklemiye başladı. tutargasımı tutucu needici?