saçaklı baba

saçaklı hoca......

ismi ebubekir babasının adı mehmeddir.....maraşta doğdu...ilk tahsilini maraş;ta yaptı..daha sonra tefsir-i tıbyaan müellifi mehmed efendinin ,şeyh abdulganii nablusiinin ders halkasına girdi.
hadis ve tefsirden icazet aldı...,memleketine dönüp talebe yetiştirmeye başladı

saçaklı hoca medresede ders okuturken bir talebe bazen ayağa kalkar ve hoca bunun sebebini sorar....
"efendim hızır(a.s) geliyor onun için ayağa kalkıyorum "der talebe....

saçaklı hoca "ben niçin göremiyorum?" der.
"sorayım efendim"der talebe.....

hızır aleyhisselamın hocan süsü ile çok uğraşıyor.medresye gelirken ayna önünde sarık ile şöyle mi yakıştı böyle mi yakıştı ,diye fazla meşgul oluyor.bu gibi şeyler manevii terakkiye maniidir" buyurduğunu hocaya bildirdiği günden itibaren ,ayna karşısına geçmeyi terk edip,süslenmekten uzak kalan hoca efendinin sarığı eskiyip sarkınca kendisine "saçakli hoca" denilmiştir.(rahmetullahi aleyh)

saçaklı hoca antep ile maraş arasında ki bir yolculuğu sırasında 1732(h.1145) senesinde vefat etmişitir. antepte saçaklı semtinde medfundur