isdanbıl

ia: istanbul.

la yoorum, şu isdanbılın daşı torpaa altın deyler.