ineltmek

bilumum hayvanları hadım etmek, iğdiş etmek işlemi.