farz sünneti basdırır

daha önemli bir iş zuhur edince, sıradaki iş askıya alınır.