eli kulaanda

bitmek üzere, olmak üzere olan herşeyi ifade etmek için kullanılan hanek.

-gız aşe yimek bişik mi bahele.
-eli kulaanda ana.