demree

bir çeşit cilt hasdalıı... hocalara veya ocak saaeplerine yazdırılıncı geçer.