boradayi mismar eden allah

tam olarak anlamını bilmiyorum ancak dil sezgilerim bana "mümkün olmayan birşeyi mümkün kılan allah'ım" gibi birşey olduğunu söylüyor. antepce'de şöyle bir deyimimiz var "olmazı olduran allah" * galiba ona denk birşey.
yumurtaya can veren allah şeklinde istanbul ağzında kullanılır.
ağam daa yengi gördüm bu entriyi cevabını verim marah edennere

bizim elbeyli tarafında aanadılalan bir hakyeden gelir bu gözel atasözü
antep kültürü ve antep tarıhı gonusunda gaynah olarah gullanılabilecek bir kitap olan ali rıza yalgın (yalman)'ın da cenupta (güneyde) türkmen oymakları adından 1931 senesinde yayınnadıı kitabından alıntıdır

paşanın biri yolda gederken bir avrat görür kövden hemen sordurur bu ayel kim diye onnar da demirçinin avradı dirler.amma herifin niyeti bozuh .hemene demirçinin yanına geder .sebah gün doğana ça baa bing tene nal yapıcıng yohsa kellengi vurdururum dir.mahsim demirçi nerden yetişdirsin oader nalı bir gecede .oturmuş ağlıya ağlıya sebahe çe düa etmiş avradı herifini görüynçü sormuş noldu diye .herif de aanatmış beyleken beyle oldu diye.avrat da sebaha kader herifi uçun düa etmiş allaha .sebah olmuuuş gapı çalınmış.demirçiye dimişlerki tez mismar yap epeyce.herif şaşırmış aaşam nal didiler şindi mismar nerden çıhdı diye.paşa öldü tabuduna çahmıya mismar lazım dimişler.

ahlımda galan bu.