alleki

oyun uşaa, sorunlar garşısında manevra gaabiliyeti yüksek olan kişi.