Şeert Ol

anteplice şiirler

 1. 86
  unutmam mamet..
  gülüm dey dururdun baa..
  cogu vahıt asker arhadaşı kimiydik senden..
  nedinnn? derdin bes..nedinn?
  yeen gızardım saa o vahıtt..kele bu uşag hecmi eyi cor edmez dey..
  aramaz sormazdın amma genede severdim seni la mamet..
  gözümün yaşını da gurudmayıkdın hec..
  anca baarıp caarırdın sahı bişey ediymişim kimi..amma genede severdim seni mamet..
  gece uhdu arar nedin derdin gene..kele bişey etmim nedicim seni beklim aa derdim...
  gelmiydin yanıma hec..sanhoparga gedmedek mesela..
  cieerci mıstafayada eledmedin beni..metanete beyran içmeyede..amma genede sevidim seni la mamet..
  haggını yemiym genede..bir kelle gargalar bohunu yimeden gelig alıgdın beni evden..
  cektig arabeyii allebene garşı..sen sagladıın gatmeri çıhardın uzatdın önüme...saa yabtırdım sabahten al yi diye..
  daa dumanı üsdündeydi sahı..yeen hoşuma gedigdi la mamet..
  senin romantıgliin anca bu gaderde işde..al yii saa yaptırdım..amma genede severdim seni mamet..
  hec cicegde almayıgdın baa amma genede haggını yimiym..
  bir kelesinde zeytin dalı goparıgdan kövden geliyken...tutuşdurdun elime..
  yeen hoşuma gedigdi la mamet..
  gabaydın,sinir hastesiydin,bilmeydin hec arvadın göynü nası edilir amma göynüme girigdin la mamet..
  soona bi sabah gene sabahten alıgdın beni evden..
  bu sefer daada asıgdı o lanett suradınn..
  hec gonuşmuydun..eskiden olsa gene annatırdın düvenden bişeyler..
  sus pus olugdun eycene...
  cektig arabeyi burca garşı...
  başladın annatmaya mamet..
  hec coru bilmeyen mamaett..seviyk amma sevgi yetmiyy..biz annaşamazık...annaşameyk..eyi birisin hemde çogg eyii..amma tek sevgi yetmiyy...
  bu corları senmi eddin baa mamett..
  gediş o gediş...
  amma genede seviydim seni la mamet..


   
 2. aleyını gösder