Şeert Ol

bilal bey

 1. 1
  aman sabahtan erkenden ismaları bastılar
  aman iki gardaşı da bir arada kestiler
  amanın gannı köynekleri de bohçalara basdılar
  gardaş yanarım beyler ağlarım
  aman avınan avladılar bizi
  södürdüler çıramızı boş goydular odamızın oy

  aman ağlama garib anam ağlama derdine ağlama
  amanın ben ölürsem de zalım düşmannara bel bağlama

  amanın bilal beyi dersen de elbeyliler unutsun
  aman atını çekerdi haleb valisin
  aman anası gülsüm hatın da olmuş çifte yavrı delisi
  gardaş yanarım beyler ağlarım
  aman avınan avladılar bizi
  södürdüler çıramızı boş goydular odamızın oy

  aman ağlama garib anam ağlama derdine ağlama
  amanın ben ölürsem de zalım düşmannara bel bağlama

  amanın beyle bileydim de ben de bu halebden gelmezdim
  aman bu dadlı canımı da bir gurşuna vermezdim
  tek yolladım da kirve den de sana aman demezdim
  gardaş yanarım beyler ağlarım
  aman avınan avladılar bizi
  södürdüler çıramızı boş goydular odamızın oy

  aman ağlama garib anam ağlama derdine ağlama
  amanın ben ölürsem de zalım düşmannara bel bağlama
  #33566 misdavaacoolu | 9 yıl önce
   
 2. 2
  ısmalar yanlış olmuş usda ısbaha olması lazım *
  #47737 maasebeci | 8 yıl önce
   
 3. 3
  ''amanın bilay beyi dersen de elyliler unutsun'' degil
  ''amanın bilal beyi dersen elbeylilerin ulusu'' olmalı
  #47739 maasebeci | 8 yıl önce
   
 4. 4
  barak odalarında ve antep'te hala söylenen türkü va yakılan agıt....
   
 5. 5
  sabahtan erkenden ismaları bastılar biraz yanlış telaffuz edilmiş öylece de akılda kalmıştır .doğrusu 'sabahtan erken Isbaha'yı (sipahi) bastılar' Isbaha Suriye sınırlarında kalan sipahiler köyü-ki Bilal Bey'in köyüdür.Hatta rivayet odur ki ısbaha iran sınırlarındaki ısfahan isminden gelmektedir. Elbeyli Türkmenlerinin horasan vilayetinden zorunlu göçe tabi tutularak iskan edildikleri için İsfahan ismini isbaha (sihapiler) köyünde yaşatmaya çalıştıkları düşünülmektedir.
  #80758 agcabekirusaa | 2 yıl önce
   
 6. 6
  "Türkmenler 80.000 ev 36 bölüktür. Bu bölüklerden birisine Anadolu'dan "Sultanmelek" isminde birinin oğlu bey olmuş, ondan sonra Türkmenden bölünen bu aşiretin ismine "El-beyli" denmiş. Hatta, Sultan Melek'in oğlu fermanlı imiş; G. Antep'de Arap oğlu Ahmed'in oğlu Necati Efendi'nin kayınvelidesi meşhur Bilal Bey'in anası Gülsüm kadında hala o ferman saklıdır sanıyorum. Sultanmelek oğlu buralarda "Karaçizmeli" sanıyla anılır ve bazen Elbeylilere Karaçizmeliler de derler. (ali rıza yalman,cenupta türkmen oymakları,1931 )
  #80759 agcabekirusaa | 2 yıl önce