Şeert Ol

ahırlamak

  1. 1
    at, uzun zaman ahırdan çıkarılmaması yüzünden huysuzluk ve haşarılık etmek.

    kaynak: gaziantep ağzı, Ömer asım aksoy.
    #72137 antepian | 6 yıl önce